DEVELOPER

FLOW EAST JE DLOUHODOBÝM SOUKROMÝM INVESTOREM PŮSOBÍCÍM V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 1990. SCHOPNOST SPOLEČNOSTI POSKYTOVAT NEMOVITOSTI NEJVYŠŠÍ KVALITY VYÚSTILA V DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ S VÝZNAMNOU MEZINÁRODNÍ KLIENTELOU. SKUPINA VLASTNÍ PŘIBLIŽNĚ 200 000 M2 PRAŽSKÝCH NEMOVITOSTÍ, KTERÉ DLOUHODOBĚ SPRAVUJE.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.FLOWEAST.COM

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL

METROSTAV A.S. JE UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ SE SCHOPNOSTÍ ZÍSKÁVAT A ŘÍDIT VELKÉ A SLOŽITÉ PROJEKTY NA DOMÁCÍM TRHU I V 15 ZEMÍCH EVROPY. MEZI JEHO KLÍČOVÉ OBORY PŮSOBNOSTI PATŘÍ DOPRAVNÍ STAVBY, PODZEMNÍ STAVBY, OBČANSKÉ STAVBY, STEJNĚ JAKO PROJEKTY PRO PRŮMYSL A EKOLOGICKÉ STAVBY, PRO VEŘEJNÉ I SOUKROMÉ INVESTORY.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.METROSTAV.CZ

ARCHITEKT

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ SPOLEČNOST CHAPMAN TAYLOR ZNÁMÁ SVÝMI KREATIVNÍMI  A  ÚSPĚŠNÝMI NÁVRHY PO CELÉM  SVĚTĚ PROVOZUJE 18 REGIONÁLNÍCH ARCHITEKTONICKÝCH STUDIÍ V EVROPĚ, ASII, NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ. STUDIO REALIZOVALO PROJEKTY V 90 ZEMÍCH A OBDRŽELO VÍCE NEŽ 200 ARCHITEKTONICKÝCH OCENĚNÍ.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CHAPMANTAYLOR.COM

 

PROJEKTOVÝ A CENOVÝ MANAŽER

SENTIENT S.R.O. JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH NEZÁVISLÝCH PORADENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A NEMOVITOSTÍ V STŘEDOVÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ, AKTUÁLNĚ POSKYTUJÍCÍ SVÉ SLUŽBY VE DVANÁCTI ZEMÍCH NAPŘÍČ REGIONEM. MEZI JEJICH KLIENTY PATŘÍ JAK MEZINÁRODNÍ KORPORACE A MÍSTNÍ INVESTOŘI, TAK DEVELOPERSKÉ SPOLEČNOSTI, ARCHITEKTI, BANKY, POJIŠŤOVNY A DALŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE. NA PROJEKTU VN47 FIRMA ZAJIŠŤUJE PROJEKTOVÉ A CENOVÉ ŘÍZENÍ, TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP.  

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SENTIENT.RE